Sina Nordman Sina hoitaa - Tiedolla, tahdolla ja innolla

Sote kaatui – miten käy diagnostisten palveluiden?

Sipilän hallituksen soteuudistus tuli tiensä päähän hallituskauden loppumetreillä. On selvää, että usean eri hallituksen ja lähes kaikkien puolueiden yrittämä uudistus tulee olemaan keskeisessä roolissa tulevissa hallitusneuvotteluissa. Uudistuksen välttämättömyydestä vallitsee poikkeuksellisen laaja yksimielisyys.

 

Kaatuneessa hallituksen esityksessä diagnostiset tukipalvelut oli valinnanvapauslakiesityksessä määritelty osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten ja suunhoidon yksiköiden palvelukokonaisuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli laajasti asiantuntijoita diagnostisten palveluiden kokonaisuudesta ja mietintöluonnoksessa oli tarkkaan punnittu eri vaihtoehtoja diagnostisten palveluiden osalta. Uudistus olisi tuonut kaivattua selkeytystä nykytilanteeseen, jossa julkisomisteisten laboratorioiden yhtiömuodot ja toimintatavat ovat olleet hyvinkin kirjavia.

 

Sote uudistuksen kariutumisesta huolimatta voimakkaat muutokset jatkuvat diagnostisissa palveluissa. Erityisesti julkisten laboratorioiden toimintaympäristön voimakas muutos on johtanut selvityksiin toimintojen uudelleen organisoinniksi. Sairaanhoitopiirit ja julkiset laboratorioalan toimijat ovat käynnistäneet selvityksiä toimintojen yhdistämisestä. HUS on käynnistänyt toimenpiteet diagnostisten palveluiden tulosalueen muodostamiseksi, jossa HUSLAB- ja HUS-Kuvantaminen -tulosyksiköistä muodostettaisiin oma tulosalueensa.

 

On huomion arvoista, että toistaiseksi Suomessa diagnostisten palvelujen tehokkaampaan organisointiin ei ole pyritty kansallisella ohjauksella. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) teettämän diagnostisia palveluita koskevan esiselvityksen mukaan julkisella sektorilla laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuotanto sairaaloissa ja terveyskeskuksissa vastaa arviolta noin 1 mrd. €:n liikevaihtoa. Luku ei sisällä yksityisten laboratorioiden ja kuvantamispalveluiden tuotantoa.

 

Diagnostiset palvelut ovat terveydenhuoltojärjestelmän kivijalka. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat välttämättömiä niin perus- kuin erikoissairaanhoidossakin sairauden määrittämisessä, poissulussa sekä hoidon suunnittelussa ja seurannassa. Uudistettaessa palvelujärjestelmää diagnostisten palveluiden merkitys on huomioitava keskeisenä osana kokonaisuutta. Toimintoja uudelleen järjestettäessä tulee varmistaa bioanalyytikko- ja röntgenhoitajaopiskelijoille riittävä määrä käytännön harjoittelupaikkoja, jotta myös tulevaisuudessa palveluihin on saatavilla ammattitaitoisia osaajia. Diagnostisen palveluiden suunnittelussa tulee bioanalyytikoiden ja röntgenhoitajien edustajien olla vahvasti mukana. Se on uudistamisen onnistumisen edellytys.

 

Sina Nordman

TtM-opiskelija & bioanalyytikko

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat